Pieter Johannes Gesienus van Diggelen

(1837 - 1907)


(zoon van B.P.G.van Diggelen; Zwolle 24 okt. 1837 - Zwolle 11 mei 1907), rechter, politicus. Studeerde rechten in Utrecht en promoveerde in 1861 op Over het regt op schorren en anderen aanwas van gronden. Werd in 1863 benoemd tot griffier te Zaltbommel, in 1865 te Winschoten en in 1869 te Zwolle. Was hier vanaf 1876 rechter en sinds 1894 vice-president van de arrondissements rechtbank. Was daarnaast zeer actief in de politiek: lid GR, PS en TK. Pleitte voor droogmaking van de Zuiderzee en schreef daarover Beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp tot bedijking en droogmaking van het zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee (1877). Was, met A.Buma, in 1886 oprichter van de Zuiderzeevereniging
Meer info via: