Herman van Cappelle Jr

(1857 - 1932)


(Amsterdam 2 okt. 1857 - Den Haag 24 aug. 1932), geoloog, leraar. Was, na zijn studie, van 1882 tot 1895 leraar biologie aan de HBS te Sneek. In 1885 promoveerde hij als geoloog te Leiden. Zijn publicaties over het Friese Pleistoceen zijn lange tijd belangrijke bronnen geweest voor de geologische kennis van Friesland. Werd in 1896 benoemd tot docent geologie aan de LHS te Wageningen. Leidde in 1900 een expeditie naar de bovenloop van de Nickerierivier in Suriname. Werkte van 1902 tot 1916 als leraar aan een HBS in Den Haag en werd in 1908 de eerste directeur van het museum dat sinds 1984 bekend is als het Museon. Van zijn publicaties noemen we slechts: Het Rode Klif(1888).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - ca 1900 - Geheugen van Nederland