Maria Petrus van Buijtenen

(1911 - 1997)


(Rotterdam 4 sep. 1911 - Utrecht 14 jan. 1997), archivaris, historicus. Was. na zijn studie wijsbegeerte en theologie aan een seminarium, tot 1945 wetenschappelijk ambtenaar bij de provinciale archiefinspectie in Noord-Brabant. Studeerde daarna rechten in Groningen en promoveerde in 1953 aan de UvA. Was sinds 1949 rijksarchivaris in Friesland; schreef belangrijke studies over de Friese geschiedenis en was lid van PS van Friesland. Was sinds 1963 rijksarchivaris in Utrecht. Schreef o.m. De Leppa, een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage (1944), De Fries-Groningse grens in Lauwerszee en Wadden(1954) en Westergo's IJsselmeerdijken (met H.T.Obreen; 1956).