Christiaan te Lintum

(1863 - 1930)


(roepnaam: Cris; Winterswijk 10 apr. 1863 - Den Haag 15 feb. 1930), historicus, leraar, publicist. Promoveerde in 1896 te Leipzig op de geschiedenis van de Haarlemse schutterij. Was vele jaren leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan een HBS in Rotterdam en privaatdocent aan de RU in Utrecht. Publiceerde vele artikelen over economische en historische geografie zoals Kanalen in Nederland vanuit internationaal standpunt gezien (1919) en het standaardwerk Rotterdam in de loop der eeuwen (4 dln.; 1906-1909).