Willem Frederik Jacobus den Uijl

(1891 - 1961)


(Schoonhoven 3 mei 1891 - Utrecht 19 juli 1961), ambtenaar. Werkte als administrateur en archivaris bij de Provinciale Griffie in Utrecht. Schreef in de periode van 1929 tot 1968 artikelen over de geschiedenis van verschillende plaatsen in de provincie Utrecht en het boek De Lopikerwaard; dorp en kerspel tot 1814; de waterschappen (2 dln.; 1960-1963).