Gerrit de Vries

(1818 - 1900)


(Haarlem 22 feb. 1818 - Den Haag 4 mrt. 1900), politicus, waterstaatsjurist. Na zijn studie rechten te Leiden vestigde hij zich als advocaat te Haarlem en bekleedde diverse bestuurlijke functies. Zijn belangstelling ging vooral uit naar waterschapsproblemen. Publiceerde o.m. De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288 (1864), De zeeweringen en waterschappen in Noord-Holland (1864) en Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de grafelijke regering en gedurende de republiek (1876). Voor de waterstaatkundige terminologie werkte hij mee aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864 e.v.) van De Vries (zijn broer Matthias) en Te Winkel.