Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk

(1885 - 1964)


(Zwolle 8 nov. 1885 - Zwolle 13 juni 1964), jurist, bestuurder, politicus. Studeerde rechten en staatswetenschap aan de RU van Leiden en promoveerde daar in 1912. Sinds 1911 was hij griffier bij de provincie Noord-Holland in Haarlem en van 1918-1931 van de TK in Den Haag. Was in de periode 1931-1951 Commissaris der Koningin in Drenthe en van 1952-1964 lid en voorzitter van de Raad van de Waterstaat. Van zijn publicaties noemen we: De macht van de staat en de provincie tegenover de waterschaps- en polderbesturen (1926) en De rechtskennis van de ingenieur (deel 5 van het boek Waterstaat; 1926).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimeida Commons - foto van rond 1940, hij was toen Commissaris der Koningin in Drenthe,fot0 Nationaal Archief