Frederik Hendrik de Bruijne

(1908 - 1969)


(roepnaam: Frits; Leiderdorp 31 mei 1908 - Utrecht 16 nov. 1969), geograaf, leraar. Studeerde geografie aan de RU van Utrecht en promoveerde daar op: De Ronde Venen; eensociaal-geographische studie van een gedeelte van het Hollandsch-Utrechtsch weidelandschap (1939). Daarin wees hij op het gevaar van doorbraak van veendijken in perioden van aanhoudende droogte. Van 1933-1952 doceerde hij aardrijkskunde aan diverse middelbare scholen. Sinds 1952 was hij rector van het Christelijk Lyceum te Utrecht dat later naar hem werd vernoemd.