Lieven Ferdinand de Beaufort

(1879 - 1968)


(Leusden 23 maart 1879 - Amersfoort 11 mei 1968), zoöloog, hoogleraar. Nam, tijdens zijn studie biologie in Amsterdam, als zoöloog deel aan de Nederlands Nieuw Guinea-expeditie in 1902-1903. Promoveerde in 1908 aan de UvA en was sinds 1922 directeur van het Zoölogisch Museum en sinds 1929 buitengewoon hoogleraar in de zoögeografie te Amsterdam. Verrichtte zeer verdienstelijk werk voor de ornithologie in Nederland. Schreef vele boeken over het leven in zee w.o. Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer) na de afsluiting in 1932(1954). Was (van 1942 tot 1961) voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis Amsterdam en erelid van de KNAW.
Meer info via: