Johann Zuidema

(1868 - 1944)


(Den Andel 11 apr. 1868 - Paterswolde 3 mrt. 1944), onderwijzer, lokaal historicus. Was onderwijzer te Warffum; tekende, schilderde en schreef over taal, geschiedenis en volksleven. Zijn meest bekende werk is: Geschiedenis van het Waterschap Noordpolder 1810-1911, benevens der voorbereidingen tot de "indijkinge der Noordpolder" 1805-1810 en bijdrage tot de geschiedenis der kustbewoners in het noorden der provincie Groningen (1914).