Waldo Heliodoor Zagwijn

(1928 - 2018)


(roepnaam: Do; Den Haag 16 okt. 1928 - Santpoort-Noord 26 juni 2018), geoloog. Studeerde in 1952 in Leiden af als geoloog en promoveerde er in 1960. Was van 1954 tot 1992 werkzaam bij de Rijks Geologische Dienst in Haarlem, de laatste jaren als hoofd van het paleobotanisch laboratorium. In 1989 werd hij hoogleraar palynologie van het Kwartair aan de VU Amsterdam. Als Kwartairgeoloog heeft hij veel bijgedragen aan de kennis en kartering van de ondiepe ondergrond en daarmee aan de archeologie van ons land. Van zijn publicaties noemen we: De ontwikkeling van het Oer-IJ estuarium en zijn omgeving (1971), Geologische overzichtskaarten van Nederland (1975) en Nederland in het Holoceen (1986).


Illustratiebron: Foto De Boer, 1989, collecltie mevr. Zagwijn-Sjoerds