Geert Aeilco Wumkes

(1869 - 1954)


(Joure 4 sept. 1869 - Huizum 7 mei 1954; begraven te Westermeer), predikant, cultuurhistoricus. Studeerde theologie in Utrecht en promoveerde in Groningen. Stond als predikant te Hoorn (Terschelling), Roden, Zeerijp en Sneek. Was na zijn emeritaat in 1924 tot 1940 bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. Wordt beschouwd als de geestelijke leider van de Friese taal- en cultuurbeweging. Van zijn talrijke publicaties wordt de vertaling van de bijbel in het Fries als zijn levenswerk beschouwd. Verder noemen we Tusschen Flie en Borne; schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland (1900) en de biografie Pieter Mennes Bos en zijn nasporingen in het Hunze-Fivelgebied (1926). Zie ook: R.Tolman.
Meer info via:

Illustratiebron: Beeldbank tresoar, Leeuwarden, voor 1940