Cornelis Wolterbeek

(1892 - 1952)


(Haarlem 19 juni 1892 - Bloemendaal 18 okt. 1952), ingenieur. Werkte, na in 1914 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, met verschillende onderbrekingen bij RWS te IJmuiden. Was van 1946 tot 1957 in dienst als hoofdingenieur bij de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden. Schreef o.m. De verruiming van het Noordzeekanaal (1939).


Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1920 RWS Verslag omtrent proeven ter bepaling van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen Noordzeekanaal geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20
1933 RWS-BER Baggeren in de Beningen en in het Berengat BER014 (samenvatting)
1934 RWS-BER Verslag betreffende de in 1930-1932 verrichte afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen omvattende de rivieren Boven-, Beneden-, en Nieuwe Merwede, Noord, Oude Maas, Spui, Amer, Hollandsch Diep, Hellegat, Volkerak, Vuile Gat, Haringvliet en daarbij aan Benedenrivieren getijberekening
1935 RWS-BER De versmalling van het Hollands Diep Hollands Diep BER025 (samenvatting)
1938 RWS-BER Het doorspoelen van het Noordzee-kanaal met IJsselmeerwater BER044 (samenvatting)