Cornelis Josephus Witteveen

(1882 - 1960)


(Heerenveen 19 apr. 1882 - Maastricht 9 okt. 1960), ingenieur. Werkte, na in 1905 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, bij verschillende directies van RWS en van 1914 tot 1919 als directeur van OW in Suriname. Daarna bij RWS te Utrecht, Terneuzen en Den Haag. Was van 1933 tot 1948 HID van RWS in de directie Limburg en leidde de werkzaamheden aan het Julianakanaal en de gekanaliseerde Maas. Zette zich na 1945 in voor het herstel van de rivieren en kanalen en de droogmaking van Walcheren waarvoor P.Ph.Jansen met de uitvoering werd belast. Schreef Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij KB van 7 januari 1921, no. 39 inzake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn (met J.Limburg; 1924).