Peter Mathijs Hubert Welker

(1846 - 1930)


(Venlo 5 okt. 1846 - Rotterdam 18 jan. 1930), onderwijzer, schrijver. Was hoofd van de eerste Openbare School te Numansdorp, later ook directeur van de Rijksnormaallessen te Klaaswaal. Stelde in 1878 plannen op voor een tramverbinding tussen Barendrecht en de Hoeksche Waard. Schreef van 1871 tot 1929 diverse rapporten en boeken over onderwijsmethoden, genealogie en streekgeschiedenis waaronder: 1492-1892:vier eeuwen regeering en arbeid ten plattelande in Holland. Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen etc.(1892).