Lucas Janszoon Waghenaer

(1534 - 1593)


(Enkhuizen ca. 1534 - Enkhuizen 1593), zeevaarder, cartograaf. Grotendeels gebaseerd op eigen waarnemingen stelde hij een zeeatlas samen: Spieghel der Zee-vaert (2 dln.; 1584-1585), die meermalen werd herdrukt en vertaald. Deze bevatte zeilaanwijzingen en een beschrijving van de kusten, eilanden, geulen en ondiepten.
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.