Teunis Vink

(1881 - 1950)


(Lekkerkerk 3 jan. 1881 - Amsterdam 16 aug. 1950), leraar, fysisch geograaf. Was aanvankelijk enige jaren onderwijzer te Kinderdijk, later in Amsterdam. Studeerde geografie aan de RU van Utrecht en werd leraar aardrijkskunde en biologie in Utrecht, later te Amsterdam. Verzamelde en analyseerde sinds 1920 bodemgegevens langs de Lek en promoveerde daarmee in 1926 te Utrecht op De Lekstreek, een aardrijkskundige verkenning van een bewaard deltagebied. Breidde daarna tot 1942 zijn onderzoek uit tot de gehele westelijke Rijndelta. Na zijn overlijden werd het manuscript bewerkt door F.Landmeter en A.C.W.Korevaar en postuum uitgegeven onder de titel De Rivierstreek (1954). Fungeerde, naast zijn leraarschap, vele jaren als bibliothecaris van het KNAW.