Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen

(1690 - 1773)


(Oldeboorn 1690 - Langweer 1773), burgemeester. Was van 1722 tot 1772 'grietman' van Doniawerstal en lid van GS. Kreeg vooral bekendheid door verveningen bij Langweer en zijn verhandeling tegen het onoordeelkundig uitvenen: ,Remonstrantie aan de Staten van Friesland over het regt van vergraving der laage veenen in de grietenijen Aengwirden, Schoterland, enz. (1766).
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.