Hans Vandersmissen

(1950 - 2009)


(bijnaam: Smis; Rotterdam 29 oktober 1950 - Witmarsum 12 okt. 2009), publicist. Studeerde enige jaren geschiedenis aan de RU van Leiden, waarna hij in 1973 debuteerde als schrijver over zeezeilen. Was als columnist verbonden aan het tijdschrift Schuttevaer en schreef vele artikelen voor de Waterkampioen, Spiegel der Zeilvaart en Maritiem Journaal. Voer als zeezeiler liefst zonder motor noch enig comfort en schreef daarover in kleurrijke taal. Begon in 1994 in Witmarsum zijn redactiebureau De Walrus. Zijn meest bekende boeken zijn: Kustzeilen met kleine jachten (1982), Maritiem; Nederlanders en de zee (1983),Ophogen en uitdiepen, tien eeuwen Nederlands baggerbedrijf (1986), Wat doet een waterbouwer? (1996), Het woelige water; watermanagement in Nederland (1998), Redders; 175 jaar KNRM (met S. Zeeman; 1999) en Waterwerk; het maritiem bedrijf als moeder van de welvaart (2000).


Illustratiebron: www.zeilen.nl oktober 2014