Uilke Tuinstra

(1900 - 1984)


(Bolsward 5 okt. 1900 - Heerenveen 25 juni 1984), leraar, fysisch-geograaf. Was onderwijzer in Katwijk en van 1945 tot 1967 leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de HBS te Warffum. Promoveerde in 1951 te Amsterdam op Bijdrage tot de kennis van holocene landschapsontwikkeling in het noordwesten van Noord-Brabant. Schreef voorts o.m. Het terpengebied en de bodemdaling (1948), De voormalige monding van de Oude Rijn bij Katwijk (1954), De oude dijken in Friesland en Groningen in het bijzonder in Westergo (1955), De provincie Groningen, buiten de veenkoloniën (1955) en De Lauwerssé (1963).