Johannes Theodoor Thijsse

(1893 - 1984)


(roepnaam: Jo; oudste zoon van J.P.Thijsse; Amsterdam 11 april 1893 - Leiderdorp 30 april 1984), ingenieur, hoogleraar. Studeerde in 1917 met lof af aan de TH in Delft en trad in dienst van de Staatscommissie Zuiderzee waar hij een belangrijk aandeel had in het meet- en rekenwerk en in de eindrapportage: Verslag Staatscommissie Zuiderzee 1918-1926 (1926). Begon in 1920 zijn werkzaamheden bij de Dienst der ZZW als begeleider van het waterloopkundig onderzoek bij de TH in Karlsruhe. Was in 1927 oprichter en eerste directeur van het WL in Delft. Was van 1948 tot 1958 HID-titulair bij de Dienst der ZZW. Was van 1938 tot 1963 hoogleraar in de hydraulica aan de TH te Delft. Bij de droogmaking van Walcheren was hij adviseur en figureerde als "Van der Molen" in Het verjaagde water(1947) van A.den Doolaard. Thijsse was lid van de Deltacommissie. Het KNAG benoemde hem in 1953 tot erelid en de Universiteit van Luik verleende hem in 1967 een eredoctoraat. Hij schreef o.m. Theorie en experiment in de hydraulica (inaugurele rede; 1938), Herstellings- en verbeteringswerken na de ramp van 1 feb. 1953 (met J.J.Dronkers, H.A.Ferguson, G.Terluin en J.F.R.van de Wall; 1954) en Een halve eeuw Zuiderzeewerken (1972). Zie ook: M.Klasema, J.H.Telders, J.E.de Vries, J.F.R.van de Wall.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: 21 Februari 1953 (tijdens installatie Deltaommissie), origineel Fotocollectie Anefo - Nationaal Archief, nummertoegang 2.24.01.03, fotograaf JD Noske

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1929 Zuiderzeewerken Getijden en stormvloeden in den Maasmond stormvloeden De Ingenieur 1928, blz A146
1932 Modelproeven in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft betreffende sluizen en andere kunstwerken Zuiderzee Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken N4
1934 ingenieur Onderzoek in Waterbouwkundige modellen modelonderzoek De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 41, 12-10-1934 [Bijlage]
1934 RWS-BER Verslag over het modelonderzoek van het Hellegat Hellegat Modelonderzoek BER016 (samenvatting)
1935 PIANC Onderzoek betreffende den invloed van golfbewegingen en langsstroomingen in kanaalpanden, welke aansluiten aan sluizen met groot verval, in het bijzonder tengevolge van de vlugge vulling en lediging van deze kunstwerken Twenthekanalen Proceedings 36e PIANC Congres, Brussel
1935 Zuiderzeewerken Nota betreffende den golfoploop Zuiderzee golven Nota ZZW 89
1935 Ingenieur De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935
1938 Delft Theorie en experiment in de hydraulica vloeistofmechanica inaugurale rede
1940 Nota met beschouwingen over de "gekozen Stormvloed standen" in het voorlopig rapport van de commissie inzake stormvloeden op de benedenrivieren Stormvloedcommissie stormvloeden
1943 WL Delft Modelonderzoek betr. deining in ontworpen haven te Bergen op Zoom BER083b (samenvatting)
1944 WL Delft Verslag modelonderzoek geulenstelsel Oosterschelde BER084e (samenvatting)
1944 WL Delft Onderzoeksrapport naar de verandering van de hogere en hoogste standen voor het gebied der benedenrivieren in de loop der jaren Benedenrivieren waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Srroband, nr 118
1946 WL Delft Een hydraulisch model voor de benedenrivieren, sudie door het Waterloopkundig Laboratorium ten behoeve van de directie Benedenrivieren Stormvloedcommissie modelonderzoek archief Studiedienst BER
1946 WL Delft Initiatief modelproeven voor beneden rivieren modelonderzoek voorstel voor de Stormvloedcommissie, NA collectie Van Veen-Stroband, nr 334
1951 Hydraulica vloeistofmechanica Technische Vraagbaak 1951, 95-134
1953 Deltacommissie Rapporten betreffende voorlopige stormvloedpeilen langs de Noordzeekust (dl 1 ) en voorlopige bepaling der Maatgevende Stormvloedhoogten voor Hoek van Holland en Vlissingen(dl 2) van de Delta-Commissie waterstanden Rapporten voor de Deltacommissie
1972 WL Delft Een halve eeuw Zuiderzeewerken Zuiderzee Tjeenk Willink