James John Teding van Berkhout

(1814 - 1880)


(Amsterdam 4 dec. 1814 - Amsterdam 25 juli 1880), jurist, leraar, politicus. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar in de wis- en natuurkunde. Vestigde zich als advocaat te Amsterdam en was daar tevens leraar in de logica en vaderlandse geschiedenis. Was lid van de gemeenteraad, wethouder van OW en lid van de TK belast met technische en onderwijszaken. Schreef: Adviezen omtrent eenige belangrijke onderwerpen: (1) Een kanaal van Amsterdam door de Geldersche Vallei naar den Boven Waal (1879).
Meer info via:

Illustratiebron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, via parlement.com