Albertus François Stroink

(1876 - 1956)


(Willemsoord 25 mrt. 1876 - Haren 26 juni 1956), dijkgraaf. Werkte aanvankelijk als ambtenaar ter gemeentesecretarie in Enschede en Steenwijkerwold. Was van 1914 tot 1947 dijkgraaf van het waterschap Vollenhove. Opperde het plan tot ontginning van de uitgeveende gronden van Noordwest-Overijssel, van 1928 tot 1968 ter hand genomen door de N.V. Ontginningsmij. Land van Vollenhove te Steenwijk, waarvan hij directeur was. Schreef o.m. Beschouwingen omtrent het voorontwerp van een algemeen reglement voor de waterschappen in Overijssel en ontwerp van den OverijsselschenWaterschapsbond voor een dergelijk reglement (1940). Zijn naam werd gegeven aan het in 1920 in gebruik gestelde gemaal ten noorden van Vollenhove.


Illustratiebron: fotoarchief Joop van der Tuin