Jacob Frederik Steenhuis

(1883 - 1958)


(Westernieland 17 juni 1883 - Haarlem 15 jan. 1958), geoloog. Studeerde wis- en natuurkunde te Groningen en promoveerde in Leiden op Bijdrage tot de kennis van den ondergrond der provinciën Drenthe en Friesland (1916). Was assistent-geoloog te Groningen en Delft, later geoloog bij het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening en de Geologische Stichting te Haarlem. Gaf een studie uit van wijlen zijn vader, G.Steenhuis, getiteld De indijking van den Noordpolder (1805-1810) uit nagelaten papieren voltooid en uitgegeven (1913). Schreef over geologie, bodemkunde, grondwaterstroming, wichelroedelopen en drinkwatervoorziening alsmede een bibliografie in afleveringen over de geologie van Nederland en de overzeese gebiedsdelen. Zie ook: W.F.J.M.Krul.