Johannes Smit

(1916 - 1991)


(roepnaam: Jo; Midsland 24 mrt. 1916 - Formerum 30 april 1991; begraven in Midsland), onderwijzer, journalist, publicist. Begon als onderwijzer, later ook als leraar aan de hogere zeevaartschool, in West Terschelling. Was van 1953-1959 hoofd van de Regionale Omroep Noord in Groningen, daarna journalist in Leeuwarden voor Het Vrije Volk. Van 1961-1978 was hij directeur van VARA-Radio in Hilversum. Schreef van 1952-1984 talloze artikelen, overwegend in het Fries, maar ook in het Midslander dialect. Ontving in 1963 de GysbertJapicx-prijs. Van zijn publicaties noemen we: Terschelling brandt: 1666 (met K. de Vries; 1966) en Terschellinger getij (1972) over de geschiedenis en bijzonderheden van Terschelling.