Albertus Regnerus Sloos

(1805 - 1856)


(Den Haag 15 aug. 1805 - Winkel 1 feb. 1869, jurist, schrijver. Was van 1830-1869 werkzaam als notaris in Winkel, daarnaast (bestuurs-) lid van de Mij. tot inpoldering en bebouwing van de Waard en Groet (1846-1848), secretaris en penningmeester van de Waard en Groetpolder (1846-1865) en van 1848-1869 heemraad van dit waterschap. Van 1855-1869 was hij lid van PS van Noord-Holland voor Schagen. Schreef enkele romans en boeken waaronder: Wat moeten wij nu doen? Een woord aan alle grondeigenaars en landbouwers in Nederland (1852) en Geschiedenis der inpoldering en bebouwing van Waard en Groet (1858).