Ludolf Anne Jan Wilt, baron Sloet van de Beele

(1806 - 1890)


(Voorst 28 mrt. 1806 - Arnhem 10 dec. 1890), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in 1830 te Utrecht. Was advocaat te Zutphen, vervolgens griffier te Arnhem. Was sinds 1860 voorzitter van de Raad van Toezicht op de Staatsspoorwegen en van 1861 tot 1866 gouverneur-generaal van NOI. Verrichtte veel historisch onderzoek en inventariseerde archieven. Schreef o.m. Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart 1855 (met H.F.Fijnje van Salverda; 1856).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Sloet als Gouverneur- Generaal. Schilderij van B.L. Hendriks, Origineel uit Rijksmuseum