Frederik Otto Sleeswijk

(1830 - 1905)


(Lemmer 26 juni 1830 - Lemmer 27 mei 1905), bestuurder, zakenman. Was vele jaren ontvanger bij het waterschap De Zeven Grietenijen en Stad Sloten en voorzitter van het bestuur van de Veenpolder van Echten en van de Lemsterpolders. Schreef Beschouwingen over het belang van eene kanaalverbinding Groningen-Gorredijk- Heerenveen-Lemmer, n.a.v. een ontwerp kanaalverbinding Blokzijl-Groningen van de heer B. Prakken (met K.S. van Andringa; 1868)