Martinus Cornelis Sigal

(1888 - 1969)


(Utrecht 3 feb. 1888 - Zeist 10 nov. 1969), archivaris, regionaal historicus. Volgde een handels- en daarna een archiefopleiding. Was van 1919 tot 1953 gemeentearchivaris van Vlaardingen en sinds 1920 tevens conservator van de Vlaardinger Oudheidkamer en Visserijmuseum. Schreef over genealogie, heraldiek, de geschiedenis van scheepvaart en visserij en regionale geschiedenis w.o. De drie Maassteden: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis (1948).


Illustratiebron: foto uit Luth&Verloop: M.C. Sigal, gemeentearchivaris van Vlaardingen