Willem Jan Schuttevaer

(1798 - 1881)


(Zwolle 17 jan. 1798 - Zwolle 11 aug. 1881), koopman. Behartigde als gemeenteraadslid in hoge mate de belangen van de stad Zwolle. Kreeg landelijke bekendheid door oprichting in 1862 van de naar hem genoemde schippersvereniging ter verbetering van de binnenvaarwegen en ter verheffing van de schippersstand. Ook zette hij zich in voor het behoud van het eiland Schokland. Hij schreef o.m. Beschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting (1861) en Eenige historische meededelingen uit de geschiedenis van het sedert 1843 zoo berucht geworden Zwolsche Diep tot aan het einde van 1876
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedia Commons - www.schuttevaer.nl