Abraham Schreiner

(1898 - 1988)


(Harderwijk 23 nov. 1898 - Leeuwarden 4 dec. 1988), waterstaatsambtenaar. Was sinds 1919 in dienst van de provincie Friesland, laatstelijk als hoofdadministrateur waterstaat ter provinciale griffie. Schreef: Algemeen reglement van de boezemwaterschappen in Friesland (met N.Struiksma; 1929) en Beknopt overzicht van de provinciale wetgeving op waterstaatsgebied in Friesland(1944).