Jan Frederik Schönfeld

(1883 - 1956)


(Ulrum 2 feb. 1883 - Arnhem 1 feb. 1956), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de PS te Delft korte tijd bij RWS en vijf jaar in Suriname. Was vanaf 1914 werkzaam bij RWS, sinds 1933 als HID in de directie Bovenrivieren te Arnhem en sinds 1934 tevens als inspecteur van de Rijnvaart. Schreef artikelen in uiteenlopende tijdschriften w.o. in De Ingenieur zoals: Waar lag, ten tijde der Romeinen, het splitsingspunt der Rijn? (1940)


Illustratiebron: Huygens-KNAW - Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld bl 1322

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1930 RWS-BER Voorlopige nota omtrent de in de Westerschelde te verrichten waarnemingen en haar bestudering + Overzicht van het verrichte tot 1 November Westerschelde BER001a (samenvatting)
1931 RWS Verslag van De Commissie tot onderzoek naar de havenbelangen van Rotterdam en omgeving Nieuwe Waterweg havens Commissie onder vooritterschap van P. Drooglever Fortuyn, In opdracht van de Ministers van Waterstaat, Binnenlandsche Zaken, Landbouw en van Arbeid, Handel en Nijverheid.
1931 RWS-BER Organisatie van de studiedienst BER001b (samenvatting)
1931 RWS-BER Voorlopige aantekeningen bij de "Schets van de ontwikkeling van de Schelde" BER001e (samenvatting)
1932 RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Opmerkingen n.a.v. de nota BER009a2 (samenvatting)
1932 RWS-BOR Geschiedenis en ijking van zandtransportinstrumenten : beknopt verslag over een bezoek op 15 januari 1932 aan het Waterbouwkundig laboratorium van de Technische Hoogeschool te Zürich zandtransport rapport studiedienst Bovenrivieren
1933 RWS-BER Verslag van een studiereis vaan Duitsland welke voor een bezoek aan de oost-Friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in 1931 werd ondernomen BER011 (samenvatting)
1938 RWS-BER Enige aantekeningen naar aanleiding van nota 50 van ir. Van Veen BER050 a (samenvatting)
1943 RWS-BER Verlaging Rijnarmen door baggerwerk BER131a (samenvatting)
1944 RWS-BOR Nota over den invloed van stormvloedbergingskommen, inpolderingen en rivierverruimingen op stormvloedstanden in Benedenrivieren Stormvloedcommissie rivierafvoer Nota directie Bovenrivieren 4375 - voor de Stromvloedcommissie