Moritz Schönfeld

(1880 - 1958)


(Groningen 9 feb. 1880 - 's-Graveland 4 okt. 1958), taalkundige. Studeerde taal- en letterkunde en promoveerde in 1906 op een studie van germaanse volks- en persoonsnamen. Schreef als deskundige op het gebied van Nederlandse eigennamen o.m. Veldnamen in Nederland (1949) enNederlandse waternamen (1955). Ontving in 1948 een eredoctoraat van de Universiteit van Leuven.


Illustratiebron: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959