Gijsbertus Jan Christiaan Schilthuis

(1884 - 1972)


(Groningen 23 april 1884 - Rotterdam 1 nov. 1972), waterstaatsjurist, hoogleraar. Studeerde rechten in Groningen en promoveerde aldaar cum laude in 1909. Werkte tot 1954 als advocaat en procureur te Rotterdam en was vele jaren lid van PS en GS van Zuid-Holland. Sinds 1935 lid van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving en sinds 1951 van de Raad van de Waterstaat. Was van 1941 tot 1945 buitengewoon hoogleraar in het staats- en administratieve recht aan de TH in Delft. Werd in 1911 benoemd tot secretaris van de Zuid-Hollandse Waterschapsbond en voerde sinds 1912 de redactie van het tijdschrift Het Waterschap en sinds 1944 het hoofdredacteurschap van Waterschapsbelangen. Schreef diverse artikelen over waterstaatsrecht en het standaardwerk Waterschapsrecht (1947)


Illustratiebron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld