Jacobus Scheltema

(1767 - 1835)


(Franeker 14 mrt. 1767 - Utrecht 25 sep. 1835), jurist, publicist. Studeerde rechten en promoveerde in Franeker. Was advocaat te Leeuwarden, koopman te Amsterdam, raadsheer te Kampen en kantonrechter te Zaandam. Heeft zeer veel geschreven over letterkunde, volkskunde en geschiedenis o.m. Proeve eener geschiedenis der Zuiderzee (1836).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Kopie door Idsinga naar het origineel door Van der Kooi.