Maarten Willem Schakel

(1917 - 1997)


(Meerkerk 17 juli 1917 - Gorinchem 13 nov. 1997), burgemeester, politicus, regionaal historicus. Werkte, na zijn opleiding aan de kweekschool, enige tijd als leraar Duits. Was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Daarna vele jaren burgemeester van Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland en secretaris van het Waterschap De Overwaard. Als lid van de TK was hij woordvoerder ter zake van de afsluiting van de Oosterschelde, waarbij hij pleitte voor een dam in plaats van een stormvloedkering. Schreef enkele boeken over waterstaatsgeschiedenis: De waterwolf slaat toe (over watersnoden in de Alblasserwaard; 1954), Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland (1955) en Vijfentwintig eeuwen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (1986).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1995 Rob Bogaers -Anefo/ Nationaal Archief