Pier Santema

(1924 - 1992)


(Leeuwarden 14 juli 1924 - Den Haag 3 mei 1992), ingenieur. Studeerde in 1943 af aan de MTS in Leeuwarden en in 1950 als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte van 1945 tot 1973 bij RWS. In het begin bij de Studienst en schreef daar veel rapporten over zoutinidringing, de laatste jaren als hoofdingenieur voor bijzondere diensten bij de Deltadienst. Was van 1973-1984 directeur van het RID in Den Haag en van 1984-1989 directeur van het RIVM in Bilthoven. Van zijn publicaties noemen we: De water- en chloorbalans van het Zeeuwse Meer (1956) en De waterhuishouding van het Deltagebied (1967).


Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1951 RWS-BER Beschouwingen over het slibtransport van de Bovenrijn en zijn vertakkingen zandtransport BER296 (samenvatting) (DDWT-BEN-1952.)7
1951 RWS-BER Korrelgroottebepaling met de supercentrifuge meetinstrumenten BER271 (samenvatting)
1951 RWS-BER Beschouwingen over de geldigheid van de wet van Stokes meetinstrumenten BER272 (samenvatting
1952 RWS-BER De visserij in de ZH en Zeeuwse stromen BER289 (samenvatting)
1952 RWS-BER Bestrijding van de waterverontreiniging in de USA in federaal, interstatelijk en internationaal verband BER293 (samenvatting)
1952 RWS-BER Hydrografische instrumenten meetinstrumenten BER294 (samenvatting)
1952 RWS-BER Chloorgehalte van Rijnwater Rijnafvoer verzilting BER295 (samenvatting)
1952 RWS-BER Zeegat van Goeree (plaats mond Haringvliet, uitwerkingen der stroom- en zandmetingen uit 1937 en 1939) Haringvliet morfologie BER297 (samenvatting)
1952 RWS-BER Enkele gegevens over de kalkhuishouding van de Nederlandse grote rivieren BER298 (samenvatting)
1952 RWS-BER Coagulatie van slibdeeltjes (studiecommissie) morfologie BER299 (samenvatting)
1952 RWS-BER Afvoerverdeling van de Bovenrijn Benedenrivieren rivierafvoer BER305 (samenvatting)
1952 RWS-BER Verslag van het voorlopig onderzoek naar de invloed van het Noordzeewater op de Nedrlandse kust van Goeree tot IJmuiden verzilting BER313 (samenvatting)
1952 RWS-BER De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollandsch Diep, tegenwoordige en toekomstige situatie Benedenrivieren afwatering BER315 (samenvatting)
1953 RWS-BER Dijksverhogingen Ooster-Schelde Oosterschelde dijken Rapport voor de Delacommissie
1953 RWS-BER De beveiliging van Centraal Holland en Westelijk Utrecht tegen overstroming waterstanden Nota (DDWT-BEN-1953.)3
1957 RWS-BER Nota betreffende de ontwikkeling van een methode voor zandtransportmetingen met behulp van radio-actieve tracers zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1957.)8
1958 RWS-Deltadienst Movement of bottom sediment in coastal waters by currents and waves : measurements with the aid of radioactive tracers in the Netherlands zandtransport (Technical memorandum ; 105)