Anthonie Rouwenhorst Mulder

(1848 - 1901)


(Leiden, 28 april 1848 - Nijmegen 6 maart 1901) Hij bezocht de lagere school in Leiden en later in Alkmaar, volgde zijn middelbare onderwijs in Haarlem en studeerde vervolgens van 1867 tot 1872 aan de Polytechnische School te Delft (nu de TU Delft), waar hij afstudeerde als civiel ingenieur. Na zijn studie werkte hij in opdracht van Prins Hendrik aan een handelspost bij Port Said (Egypte). Vervolgens een jaar in Den Haag, waarna hij naar Japan ging en daar een aantal waterbouwkundige werken ontwierp en uitvoerde. aar was hij onder meer verantwoordelijk voor het verbeteren van de rivieren Yedo-gawa en Narose-gawa. Ook maakte hij een ontwerp voor de verbetering van de haven van Tokio, waarvan de toegang indertijd belemmerd werd door uitgestrekte slibbanken. Mulder kwam met het plan om hier een rivier, de Samida-gawa, door een dam af te scheiden van de haven en een tijbassin ter grootte van 1400 hectaren aan te leggen. Ook voor andere havens maakte hij verbeterplannen.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons