Jan Rochussen

(1759 - 1818)


(Rotterdam 15 aug. 1759 - 's-Graveland 21 juni 1818), ambtenaar, bestuurder. Begon zijn loopbaan als secretaris van het Zeegerecht te Rotterdam. In de Franse tijd was hij secretaris en boelhuishouder van Etten-Leur en lid van de Raad van Judicatuur voor de Middelen te Water en te Lande. Na 1810 was hij ontvanger te Amsterdam. Schreef over uiteenlopende onderwerpen en het rapport: Geschied- en waterloopkundige aanteekeningen nopens de dichting van de rivier de Dintel, ter verbetering van de scheepvaart op - en waterlozing langs dezelve rivier (1805).

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.