Pierre Henri Ritter Jr

(1882 - 1962)


(broer van C.W.Ritter; Utrecht 16 aug. 1882 - Houten 12 apr. 1962), schrijver, redacteur. Studeerde rechten aan de UvA en promoveerde in 1909 in Utrecht. Was sinds 1918 hoofdredacteur van het Utrechts Dagblad; kreeg vooral bekendheid door zijn boekbesprekingen voor de radio in de periode 1928-1957. Publiceerde in vele tijdschriften en schreef verscheidene boeken, brochures en inleidingen. De didactische waarde is kenmerkend voor zijn werk waarvan we slechts noemen: Het land van wind en water (1921) over de ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland. Ritter werd in 1957 benoemd tot ereburger van Utrecht en ontving in 1962 de J.H.Donnerprijs. Zie ook: A.A.Mussert.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons, 1957 - Nationaal Archief