Wilhelmus Wijnandus Reijs

(1900 - 1963)


(roepnaam: Willem; Rotterdam 15 nov. 1900 - Tilburg 23 sep. 1963), leraar. Was, na het behalen van de onderwijzers- en hoofdakte, sinds 1921 werkzaam als onderwijzer in het bijzonder onderwijs te Rotterdam. Behaalde in 1926 in Utrecht de middelbare akte aardrijkskunde en in 1932 die voor geschiedenis. Was van 1942 tot 1962 leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan het Sint-Odulphuslyceum te Tilburg. Was daarnaast docent aan de RK Leergangen aldaar en te Eindhoven. Schreef diverse publicaties en leerboeken w.o. Nederland - zoals het was, zoals het is (1940), Ons eigen erf (1947), Het land waar ik woon (1947) en het zeer gedegen Noord-Brabant (1955) in het vijfde deel van het HGN.