Tony Feije Jan Pronker

(1925 - 2014)


(roepnaam: Ton; Haarlem 29 dec. 1925 - Vlieland 24 jan. 2014), maritiem schrijver. Was een nazaat van Vlielander en Terschellinger zeevaarders en deskundige (autodidact) op het gebied van de zeevaart. Was werkzaam in de scheepvaart, belast met management en bevrachting van schepen, daarna tot 1981 als transportdeskundige in de industrie. Had grote belangstelling voor de cultuurhistorie van de Waddeneilanden en was vele jaren bestuurslid van de Waddenvereniging. Schreef over zeeschepen, zeereizen en zeevaarders in diverse tijdschriften waaronder Tien Eeuwen Eylandt Flielandt en Waddenbulletin. Ook schreef hij biografische bijdragen over onder anderen J.J. Slauerhoff. Verder noemen we: Havenplannen in het Waddengebied (2 afl.; 1969-1970), het boekje Vlieland, van Hors tot Horn (met H.M. van Eck; 1970) en zijn laatste werk: Zeilend om de wereld met Kaap Bol IV van 1985 tot 1988 (5 dln.; 2014).


Illustratiebron: www.pietervanderhoog.nl