Jan Jr Prins

(1815 - 1902)


(Zaandam 29 mei 1815 - Haarlem 9 april 1902), dijkgraaf. Was aanvankelijk werkzaam als rijksontvanger. Trad in 1857 in dienst als secretaris van het Hoogheemraadschap Waterland en was er van 1882-1900 dijkgraaf. Schreef enkele belangrijke werken: De nood van het Hoogheemraadschap Waterland door de gemeenschap met het Groot Noord-Hollandsch kanaal toegelicht (1872), Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Waterland (1883) en Gedenkboek van de voornaamste besluiten, vastgestelde verordeningen, gesloten overeenkomsten en handelingen van het bestuur van dijkgraaf, hoofdingelanden en hoogheemraden van Waterland gedurende de jaren 1858 tot en met 1893 (1894).