Berent Prakken

(1818 - 1871)


(Oosterwolde 13 mrt. 1818 - Oosterwolde 23 jan. 1871), vervener, politicus. Was opzichter van de Compagnonsvaart en venen, alsook wethouder en raadslid in Ooststellingwerf en lid van PS. Bracht op eigen kosten uitgebreide ontginningen tot stand in Zuidoost-Friesland. Schreef:Beschouwingen over de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van een kanaalverbinding tusschen Blokzijl en Groningen (1867).
Meer info via: