Johannes Nicolaas Berend Poelman

(1924 - 1899)


(Delft 22 aug. 1924 - Nijmegen 18 mrt. 1999), ingenieur, bodemkundige. Studeerde cultuurtechniek aan de LHS in Wageningen en slaagde in 1955 voor het examen landbouwkundig ingenieur. Werkte sindsdien als bodemkundige bij de Stichting voor Bodemkartering voor de regio Gelderland, aan de Bodemkaart van Nederland. Daarnaast gold hij als deskundige op het gebied van de archeologie en historische geografie. Van zijn publicaties in de periode van 1958-1987 noemen we: De bodem van Utrecht (1965), De gracht van Drusus? (1981) en De Delf, een vroeg-middeleeuws kanaal in de provincie Groningen (met J.K. de Cock; 1982).