Jan Josias Pilon

(1928 - 2002)


(Amsterdam 17 mei 1928 - Rotterdam 5 juli 2002), ingenieur. Werkte, na in 1955 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, van 1957 tot 1993 bij RWS. Was betrokken bij de planning van het Lauwerszeegebied en vele jaren werkzaam als hoofd van de meetdienst te Hellevoetsluis, aanvankelijk bij de Deltadienst en sinds 1979 bij de DWW. Hij was actief op het gebied van natuur en landschap, sinds 1963 redacteur van het tijdschrift Groen en sinds 1992 mede-oprichter en redactielid van het TWG. Hij schreef o.m. De natuurbescherming in Nederland(1952), De recreatiemogelijkheden in de toekomstig afgesloten Lauwerszee en de daarvoor te treffen voorzieningen (1961) en Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta (met E.Stamhuis; 1997).