Jan Tjittes Piebenga

(1910 - 1965)


(Franeker 4 apr. 1910 - Leeuwarden 3 dec. 1965; begraven te Idzega), onderwijzer, journalist, letterkundige. Was aanvankelijk onderwijzer, later journalist/hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Was samensteller van het compendium Koarteskiednis fan de Fryskeskriftekennisse (1938) en schreef gedichten, artikelen over kerkgeschiedenis en sociografisch werk w.o. De havens van de Waddenkust (1956) en De visserij op de Waddenzee (1964). Overleed aan de gevolgen van een aanrijding
Meer info via:

Illustratiebron: Foto oernaam fan de Seelterske Wikipedy