Hendrik Franses Pasma

(1813 - 1890)


(Heerenveen 21 juli 1813 - Heerenveen 5 dec. 1890), landbouwer, wethouder. Als boer te Haskerdijken streed hij voor de landbouw- en waterstaatsbelangen in Friesland. Was wethouder van Haskerland, lid PS en manifesteerde zich ook als volksspreker en dichter. Schreef Frieslands boezemwater in zijn aanvoer, doorvoer en afvoer(1868).


Illustratiebron: Wimimedia Commons - Fan Frysk Fotoargyf/Tresoar. Makker: sa. 1880 Brustgrün, H