Rutgerus Paludanus

(1736 - 1788)


(oorspronkelijke familienaam: Van den Broecke; Sint Maartensbrug 1736 - Alkmaar 23 okt. 1788), jurist, burgemeester. Studeerde rechten en promoveerde in Leiden. Vestigde zich in Alkmaar waar hij achtereenvolgens schepen, schout, thesauriër en burgemeester werd en secretaris van De Zijpe en Hazepolder. Schreef o.m. Oudheid- en natuurkundige verhandelingen, meestal betrekkelijk tot Westvriesland en het Noorderkwartier (1776), een belangrijke bijdrage tot de historische geografie van de Kop van Noord-Holland
Meer info via: