Hendrik Marinus Oudshoorn

(1929 - 2009)


(roepnaam: Henk; Leiden 26 feb. 1929 - Voorschoten 12 feb. 2009), ingenieur. Was, na in 1955 als civiel ingenieur te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, van 1957-1988 in dienst van RWS. Tot 1969 werkte hij bij de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst en van 1971-1985 als HID van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Was van 1989-1991 hoogleraar waterbeheer aan de TU in Delft. Van zijn weinige publicaties noemen we het losbladige Handboek voor Milieubeheer deel I: Waterbeheer (met W. Cramer en J.A. Los; 1984-2004).